Các loại thuế phí khi mua bán chung cư

Các loại thuế phí khi mua bán chung cư

Các loại thuế phí khi mua bán chung cư theo quy định của Pháp luật. Các văn bản Luật điều chỉnh các vấn đề này là: Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, điểm a khoản 2 điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC về phí công chứng mua bán nhà đất.

 

Xem thêm những chung cư giao dịch nhiều:

Chung cư Oriental Plaza

Chung cư The Harmona

Chung cư Bàu Cát 2

Chung cư Phúc Yên

 

1. Phí công chứng mua bán nhà đất 2018:

Lúc bên mua và bên bán cùng nhau ra Phòng công chứng sang tên quyền sở hữu căn hộ chung cư thì phải đóng loại phí này cho Phòng công chứng đó. Thường là bên bán chịu chi phí này nếu không có thỏa thuận khác với bên mua.

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

2. Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản:
  • Trường hợp căn hộ đang giao dịch chứng minh được giá mua bán trước kia và các chi phí liên quan thì thuế thu nhập cá nhân ( VAT ) được tính là: VAT = [giá mua – ( giá bán + chi phí liên quan )]x25%, ( lưu ý là trường hợp này ít áp dụng trên thực tế ).
  • Trường hợp không xác định được giá bán, giá mua: VAT  = 2% x Giá chuyển nhượng. Thường thì bên bán thỏa thuận với bên mua ghi giá chuyển nhượng trên hợp đồng thấp xuống để né bớt VAT, tuy nhiên nếu ghi quá thấp thì cơ quan thuế địa phương sẻ áp dụng mức sàn thuê của khu vực đó đối với loại hình bất động sản đó để áp tính thuế. Tuy nhiên có một số địa phương ở TPHCM không chấp nhận bên mua bán ghi giá chuyển nhượng thấp, ví dụ như ở Quận 12.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
3. Lệ phí trước bạ:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành). Lệ phí trước bạ do bên mua đóng khi nhận Chứng nhận quyền sở hưu căn hộ chung cư. Để xác định giá tính lệ phí trước bạ cũng áp dụng theo hai trường hợp trên khi tính VAT.

4. Phí thẩm định hồ sơ:

Khi mua bán chuyển nhượng sẽ phải nộp Lệ phí thẩm định là 0,15% Giá trị tài sản nhưng đối với mọi trường hợp lệ phí này phải nộp không được vượt quá 5.000.000VNĐ (Theo Thông tư 02/2014/TT-BTC và Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP). Để xác định Giá tính Phí Hồ sơ cũng áp dụng theo hai trường hợp trên tính VAT.

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Theo Điều 8 khoản 2, mục 2.2. Thông tư số 10/VBHN-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 Thông tư hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư (bao gồm cả trường hợp có tầng hầm) và công trình xây dựng dưới mặt đất thì số thuế phải nộp được xác định như sau: Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh – Số thuế được miễn, giảm (nếu có)

6. Phí đo vẽ ( nếu có ).

Note: 

Khi mua bán chung cư thì phần ai người nào đó đóng thuê trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa 2 bên.

  • Người bán đóng: phí công chứng, Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản, phi nông nghiệp ( cái này tùy căn mà người mua đóng hoặc người mua và người bán đều đóng ).
  • Người mua đóng: lệ phí trước bạ

Xem thêm Thủ tục công chứng mua bán căn hộ chung cư:

thu-tuc-cong-chung-mua-ban-can-ho-chung-cu

Xem thêm dự án sang nhượng hot nhất quận Tân Phú: căn hộ chung cư Richstar

 

Bên mua chung cư đóng thuế phí gì ?

Thông thường bên mua chung cư đóng lệ phí trước bạ 0,5% trên giá khai trong hợp đồng chuyển nhượng + lệ phí cấp sổ ( vài trăm ngàn tùy căn ).

Bên bán chung cư đóng thuế phí gì ?

Thông thường bên bán đóng thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản 2% trên giá khai trong hợp đồng chuyển nhượng + thuế phi nông nghiệp ( vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng tùy căn ) + phí công chứng.

Post Comment