NỘI THẤT TIỆN LỢI CHO CĂN HỘ NHỎ

Nội thất tiện lơi cho căn hộ nhỏ là video của Clei and Resource Furniture tại triển lãm ” Making Room: New Models For Huonsing New Yorkers ” năm 2013. Đoạn video mô tả việc sử dụng các nội thất…