Header Ad

Sổ hồng chung cư 50 năm

Sổ hồng chung cư 50 năm về hình thức giống với sổ hồng chung cư sử dụng vĩnh viễn, chỉ khác ở hàng ” thời hạn sử dụng ” đến ngày cụ thể, còn chung cư vĩnh viễn ghi ở…