DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỚC NGÀY 1/7/2015 CÓ CẦN NGÂN HÀNG BẢO LÃNH ?

Luật kinh doanh BĐS sửa đổi yêu cầu các chủ đầu tư phải tìm ngân hàng bảo lãnh cho dự án triển khai sau 1/7/2015. Vậy những dự án đã triển khai trước 1/7 nhưng chưa hoàn tất thì có cần tìm ngân hàng bảo lãnh hay không?
( Theo FBNC )

Post Comment