Chính sách quyền riêng tư của trang Căn Hộ Sổ Hồng

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người ghé thăm trang website này. Do vậy, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách về quyền riêng tư này để hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi như là đã cho phép – khi cần thiết và thích hợp – việc tiết lộ như được đề cập trong chính sách này.

Chính sách về quyền riêng tư này bao gồm những nội dung gì?
  • Chính sách về quyền riêng tư này là để thông báo cho bạn biết về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được khi bạn truy cập vào trang web và fanpage của chúng tôi.
  • Chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho website, fanpage của chúng tôi. Khi truy cập vào các trang web và fanpage của Căn Hộ Nổi Bật, vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư mà bạn truy cập.
  • Dữ liệu cá nhân của bạn được kiểm soát và bảo một cách kỹ càng nhất.
  • Một trong những mục đích của website và fanpage của chúng tôi là để thông báo cho bạn biết chúng tôi là ai và những công việc chúng tôi làm. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc thông tin cần thiết một cách tốt hơn.
  • Để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị trực tiếp. Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi bạn biết về mục đích sử dụng đó và nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp.
  • Ngoài ra, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả những mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline trong mục ”Giới thiệu”. Chúng tôi sẽ ngừng việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như vậy ngay khi có khả năng hợp lý để làm điều đó.
  • Xin hãy an tâm rằng chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu bạn đã chỉ rõ rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này vào thời điểm bạn gửi thông tin hoặc vào một thời điểm sau đó.
Thu thập thông tin phi cá nhân

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin phi cá nhân về bạn như loại trình duyệt internet mà bạn sử dụng hoặc trang web mà từ đó bạn đã liên kết đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp thông tin chi tiết mà bạn đã gửi cho trang (ví dụ: tuổi của bạn và thành phố nơi bạn sinh sống). Thông tin này sẽ không thể nhận dạng ra bạn và chỉ được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp một dịch vụ có hiệu quả trên trang web này.

Sự tương tác giữa bạn và chúng tôi
  • Chúng tôi quan tâm đến quan điểm của bạn và chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi từ khách hàng và người truy cập của chúng tôi, do đó chúng tôi đã thiết lập các tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, phản hồi, email, diễn đàn và/hoặc các phòng trò chuyện. Nếu bất cứ lúc nào trang web này đưa ra phòng trò chuyện, tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, v.v. chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ.
  • Thông tin như vậy sẽ được sử dụng tuân theo chính sách về quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không kiểm soát và chịu trách nhiệm cho việc các bên khác sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ thông qua trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận về loại thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ theo cách này.
  • Mục tiêu của chúng tôi là lưu giữ thông tin về bạn chính xác nhất có thể. Nếu bạn muốn xem lại, thay đổi hoặc xóa các thông tin chi tiết mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức nêu ở dưới.

 

Trân trọng !