HƯỚNG NÀO CHO SỔ ĐỎ TẠI DỰ ÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội khẳng định sẽ có giải pháp đảm bảo quyền lợi cao nhất của người mua nhà tại các dự án nợ tiền sử dụng đất.
Theo VTV

Post Comment