NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHỜ HƯỚNG DẨN MUA NHÀ

Đến nay vẫn chưa có quy định hướng dẫn việc mua bán, chuyển nhượng, sở hữu đối với người nước ngoài khi tham gia thị trường bất động sản Việt Nam.
Theo Luật này, từ ngày 1/7, doanh nghiệp nước ngoài được mua và sở hữu một tòa nhà từ một nhà đầu tư khác, thay vì phải xin dự án và phải tự xây dựng như trước đây. Các nhà đầu tư Việt Nam sẽ rộng cửa tìm đối tác chuyển nhượng các dự án nhà văn phòng hơn so với trước đây.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài mới chỉ dừng lại ở sự tìm hiểu.
( Nguồn:VTV )

Post Comment