Header Ad

Sổ đỏ Condotel, Officetel và Shophouse

Sổ đỏ Condotel, Officetel và Shophouse là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật…