Header Ad

Siết tín dụng bất động sản 2019

Siết tín dụng bất động sản 2019 tiếp tục là ”sao quả tạ” thứ 02 sau rủi ro pháp lý đối với thị trường bất động sản ở TPHCM. Nếu rủi ro pháp lý do Nhà nước quản lý chặt…
TPHCM cho phép chuyển đổi dự án officetel

TPHCM cho phép chuyển đổi dự án officetel sang các chức năng khác (không có chức năng ở) tại các dự án trên địa bàn. Được biết, loại hình dự án officetel trên địa bàn TP.HCM đã bị thành phố…