Siết tín dụng bất động sản 2019

Siết tín dụng bất động sản 2019

Siết tín dụng bất động sản 2019 tiếp tục là ”sao quả tạ” thứ 02 sau rủi ro pháp lý đối với thị trường bất động sản ở TPHCM. Nếu rủi ro pháp lý do Nhà nước quản lý chặt có điểm tốt là thanh lọc thị trường thì siết tín dụng lại được xem là loại bỏ những nhà đầu tư yếu kém về tài chính.

Những doanh nghiệp đầu tư bất động sản tính toán thế nào trong năm 2019 đây ta.

Nguồn video của VTV24

Xem thêm: TPHCM cho phép chuyển đổi dự án officetel

Post Comment