Mặt ngoài căn hộ Carillon Hoàng Hoa Thám Các đặc điểm nổi bật căn hộ cho thuê Carillon Hoàng Hoa Thám: – Vị trí: Hoàng Hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam thuận lợi di chuyển đến khu…