I. TỔNG QUAN DỰ ÁN XI GRANT COURT:   Tổng thể dự án Xi Grant Court Quận 10   Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư Phú Sơn Thuận. Vị trí: 256 – 258 đường Lý Thường Kiệt, Phường 14,…