Sổ hồng căn hộ chung cư

Sổ hồng căn hộ chung cư do Bộ Xây dựng ban hành để xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Luật nhà ở cho người mua. Sổ…