Thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư

Thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư chưa có sổ hồng ( chưa bàn giao hoặc đã bàn giao nhưng Chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ hồng ) có cơ…