Căn hộ chung cư 25 m2

Căn hộ chung cư 25 m2 là loại có diện tích nhỏ nhất  theo Thông tư 21 của Bộ xây dựng có hiệu lực từ tháng 07-2020. Chúng ta điểm qua các thông tin liên quan đến vấn đề này:…